Pedro Vianna, avec Éric Meyleuc absent-présent, propose

poésie pour tous

 

La rubrique Poèmes du mois de ce site créé le 14 avril 2001 a déjà publié

2 070 poèmes de 164 poètes de 31 origines nationales, sans compter ceux de P. Vianna

Et la fête continue !                                                                   Bonne navigation !

Bienvenue Sommaire de la section Sommaire général Les nouveautés Agenda Poèmes du mois É. Meyleuc et son œuvre P. Vianna et son œuvre Poèmes divers Poèmes très courts Acrostiches Poèmes et images Poèmes graphiques Poèmes dits Poèmes en musique Poèmes et sculptures Poèmes en vidéo Des sites à visiter Contact

pour accéder directement à l'ensemble des recueils de P. Vianna (texte intégral au format ".pdf") cliquez sur

RECUEILS (PDF) ET RÉFÉRENCES DE PUBLICATIONS DE P. VIANNA ET DE É. MEYLEUC

et pour connaître ses prochaines activités artistiques cliquez sur

 AGENDA

poèmes du mois 06 - original en roumain

ante-prolog

... sîntem fiinţe tridimensionale cu o logică mereu bidimensională – ne organizăm mereu bidimensional tridimensionalitateadată • suprafeţe – cel mult din mai multe direcţii – ecrane – oglinzi (labirintul ne aminteşte în permanenţă de asta) • dacă am izbuti să gîndim tridimensional — cu adevărat tridimensional – oare lumea noastră ar deveni cvadridimensională? oare? oare? • e oare gîndirea o scară labirintică cu-n pas în urmă spre? •

cînd nu mai există alt cuvînt nu mai există alt eu – timpul pleacă la plimbare • respiraţia se încetineşte pînă îngheaţă — jur împrejur mă simt încercuit numai de mogîldeţe • cerul e plin de noroi cenuşiu – ca un ecran vid • parc-aş fi străbătut de o înserare continuă iar clonii ar fi migrenele pe care le-am rătăcit într-o puşculiţă furată • …de furat mi-am furat-o singur… • …clonii sînt imaginile de care mă lipsesc – imaginile pe care le-am smuls din fictivul oglinzii pentru a le arunca în iluzia realului • mogîldeţe – sînt înconjurat de mogîldeţe fără chip •

 

cînd mă priveam pe vremuri în oglindă nu mă vedeam defel – cînd mă privesc acum în ecran mă văd mereu în copie • imaginile mele se mişcă altfel decît mine dar gîndesc cum vreau eu • înainte vreme – în vechea oglindă aş fi putut să-mi văd în cel mai bun caz chipul – din ce în ce mai şters – mai irecognoscibil – altul de identic • acum, în noua oglindă, ecranul, pot să-mi văd mai ales gîndurile – să le văd, adică să le dirijez • să le dirijez, adică să mă caut prin tunele-chei – prin tunele-chei cu care încerc să-mi descui cheia încuiată •

 

de fapt, în toate cheile se ascunde un refuz • de fapt, tot ce apare ne dispare • faţă-n faţă cu mine însumi – dacă mi-apar – dispar • paradox • faţă-n faţă cu mine însumi dacă dispar – mi-apar • paradox • sînt – nu sînt • nu sînt – sînt • scriu pe o frunză – sînt frunza – frunza dispare • scriu pe capota unui automobil – sînt capota automobilului — automobilul dispare • de ce nu doar capota – pentru că imaginaţia noastră e bidimensională • chiar şi ideea de profunzime – de abis – e un concept al suprafeţei • fiece individ ascunde un aparat de fotografiat – poate chiar de filmat – un stoc indefinit de negative posibile • cerneala e o ancoră cu aterizarea abolită precum o sentinţă de condamnare la moarte •

hm! înaintez nu prin deplasare ci prin transformare – mă strădui să fiu un lucru aproape imposibil – un om tridimensional cu o gîndire tridimensională – eventual cvadri- • gîndirea e mai ales amintire – un fel de miros derivat • mai ales memorie – gîndirea gîndeşte cu trecutul – deşi mai ales spre viitor • însă trecutul tridimensionalităţii e bidimensionalitatea – subconştientul profund, monodimensionalitatea – inconştientul absolut – neantul dimensiunilor • anticipez, anticipez… • toată planeta asta poate fi răsfoită ca o carte – tot cosmosul nu-i abia decît o pagină •

prolog

 limba – ce mai mască – tăcem diferit în limbi diferite – nu, suferim • totu-i diferit în limbi diferite – aidoma unui exil în evantai • citim, fireşte – dar nu numai, răsfoim diferit în limbi diferite – respirăm diferit • în mai multe limbi •

 

... e însă timpul – a venit timpul • degetele mi se desprind de mîini şi pleacă să danseze precum nişte tentacule imponderabile pe claviatura biotehnică a oglinzilor – ce vibrează, trezite brusc aidoma unor pânze de păianjen telepatice •

 

cu o pereche de mîini de rezervă, oportun autogenerate, răsfoiesc neglijent catalogul bestiilor imaginare stabilit, oh, acum patru secole şi mai bine, de metazoologul J.L. Borges • paginile electronice sînt în contact direct, ca şi psihomicroscopul neuronal, cu oglinda bioinformatică • graţie ei, îmi ajunge să percep doar pentru ca tot ce e virtual să devină a priori şi real • fiinţa e deci imaginaţie de vreme ce percepţiile sînt, în fond, imagini

 

la police de caractères utilisée habituellement
ne permettant pas de reproduire les signes diacritiques propres au roumain,
nous avons dû faire appel à une autre police
(note de p. vianna)

horizontal rule

ara aleşandru şişmanian

in Migrene VI–δ,

Ramuri, Bucuresti, 2017

© Ramuri

et Ara Alexandre Şişmanian

horizontal rule

Retour en haut de la page                                       Version en français                                          Poème précédent   Poème suivant
Bienvenue ] Sommaire de la section ] Sommaire général ] Les nouveautés ] Agenda ] Poèmes du mois ] É. Meyleuc et son œuvre ] P. Vianna et son œuvre ] Poèmes divers ] Poèmes très courts ] Acrostiches ] Poèmes et images ] Poèmes graphiques ] Poèmes dits ] Poèmes en musique ] Poèmes et sculptures ] Poèmes en vidéo ] Des sites à visiter ] Contact ]

Les textes, les sons et les images qui figurent dans les différentes pages de ce site sont protégés par les lois nationales et les conventions internationales en vigueur. Leur reproduction par quelque moyen que ce soit demeure soumise à l'autorisation de l'auteur. Selon les normes et usages habituels, les courtes citations à objectif pédagogique et non commercial sont autorisées à condition que les sources soient clairement indiquées

Ce site est optimisé pour le navigateur Mozilla Firefox sur un écran plat 19"
avec "taille du texte" ("text size") réglée à “moyenne" ("middle") dans le menu "affichage" ("view")
Pour toute question ou tout problème concernant ce site web, envoyez un courrier électronique à
pvianna@free.fr
en cliquant sur l'adresse ci-dessus si vous utilisez "outlook express" ou sinon à partir de votre messagerie habituelle
© Pedro Vianna                                                    dernière mise à jour : 15 mai 2020